Waternet’s ‘The Calcite Factory’ vestigt zich in Prodock

Op 1 november jl. was het zover. Roelof Kruize, directeur Waternet ontving de sleutels voor hun productieruimte binnen Prodock. Onder de naam ‘The Calcite Factory’ zal Waternet, vanaf begin 2017, samen met Advanced Minerals en AquaMinerals kijken of zij calcietkorrels, afkomstig uit onthard drinkwater, kunnen opwerken naar hoogwaardige producten voor klanten in food, feed, industrie en chemie. Het eindproduct moet het duurzame alternatief gaan vormen voor groevekalk.

Circulair proces in actie

Waternet onthardt drinkwater om kalkaanslag op verwarmingselementen van bijvoorbeeld wasmachines te voorkomen. Bij de ontharding van drinkwater wordt entmateriaal groevekalk gebruikt. Het entmateriaal hecht zich aan kalkdeeltjes in het water en er ontstaat een vlok. Na verwijdering van de vlok is het water onthard. The Calcite Factory wil het gebruik van groevekalk vervangen met de reststof calciet. Met de toepassing van entmateriaal op basis van calciet in plaats van groevekalk zetten we een belangrijke stap naar de verwerking van reststoffen tot nieuw entmateriaal en de verkoop ervan: een circulair proces.

The Calcite Factory

Waternet werkt samen met Advanced Minerals (voorheen de Reststoffenunie) aan The Calcite Factory. De pilotfabriek gaat entmateriaal produceren voor de drinkwaterproductie. Naast het entmateriaal zal de pilotfabriek ook hoogwaardige nicheproducten vervaardigen voor keramiek, verf, bodemverbeteraars en de tapijttegelindustrie. Aqua Minerals zal de verkoop voor zijn rekening nemen.

Roelof Kruize: “Allereerst is gekozen voor een pilot. Deze moet in een periode van 3 jaar aantonen of het concept levensvatbaar is. Met een professionele en op calcietkorrels gespecialiseerde partner als Advanced Minerals is voor Waternet een goede vorm gevonden tussen het ‘zelf doen’ en aan de markt overlaten.”

 

Impact op de drinkwatersector

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat andere drinkwaterbedrijven op later moment ook mee kunnen doen. Vanaf het moment dat de fabriek operationeel is, is het mogelijk om vraaggestuurd te leveren. Dit zal een positief effect hebben op de financiën, het imago en de impact op het milieu. De sector kan daarnaast haar eigen ent maken en sluit daarmee de keten. Met het gereed komen van de pilotfabriek kan elk individueel drinkwaterbedrijf (zandvrije) calcietkorrels brengen en entmateriaal ophalen.

 

Prodock geschikte locatie Clean Capital

The Calcite Factory past bij de deelname van Waternet aan Clean Capital, het samenwerkingsverband tussen Havenbedrijf Amsterdam, AEB en Waternet. Clean Capital richt zich op de ontwikkeling van innovatieve en duurzame projecten op het gebied van circulaire economie, energietransitie en biobased. De drie partners zijn gevestigd in de Amsterdamse regio en versterken elkaar om van innovatieve ideeën te komen tot economisch haalbare projecten.

 

Koen Overtoom, interim-CEO Havenbedrijf Amsterdam: ‘De komst van Advanced Minerals, een initiatief van Waternet, toont aan dat Prodock een geschikte locatie en een waardevol platform biedt voor innovaties. Deze vestiging draagt ook bij aan de circulaire ambities van het havenbedrijf en haar samenwerkingspartners in Clean Capital. Wij zijn dan ook heel blij met de komst van Calcite Factory naar onze haven.