Prodock niet meer rendabel

Het huidige pand van Prodock 1 voldoet niet meer aan de gestelde eisen voor het vestigen van circulaire partijen. En ook voldoet het pand niet aan de geëiste energieklassen. Om open te kunnen blijven en een fijne werkomgeving in stand te houden, zou het pand grootschalig onderhoud nodig hebben. Hiervoor zijn de kosten zeer hoog en niet meer rendabel. Het pand staat voor Q1 2024 op de planning voor de sloop, en moet daarom eind dit jaar leeg zijn.

Huurders op de hoogte

We zijn met de huurders in gesprek om te kijken of we kunnen bemiddelen in het zoeken naar een nieuwe ruimte. Zo informeren we naar de mogelijkheden in Sloterdijk 3 en 4 en zijn we in gesprek met bestaande vastgoedondernemers.

Prodock 2 groter gebouwd

Port of Amsterdam zet nog steeds in op innovatie. Met Prodock 2.0 bieden wij ruimte aan (beginnende) ondernemers die waarde kunnen toevoegen aan de haven. Prodock 2.0 wordt gebouwd aan de Isarweg, dichtbij station Sloterdijk en natuurlijk midden in het havengebied. Hier kunnen circulaire bedrijven in sectoren als de bouw, food, alternatieve brandstoffen, digitalisering en die havengebonden zijn terecht. De verwachting is dat Prodock 2 2026 in gebruik wordt genomen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Prodock?
Volg ons dan op Twitter en LinkedIn!